محصولات برند کوه سفید

شرکت گچ کوه سفید

 گچ و خاک کوه سفید ۳۰ کیلویی

گچ و خاک کوه سفید سمنان

 گچ و خاک کوه سفید ۲۵ کیلویی

گچ و خاک کوه سفید سمنان

 گچ کوه سفید – ۳۰ کیلویی

 گچ کوه سفید – ۲۵ کیلویی

 گچ میکرونیزه سمند – ۳۰ کیلویی

علائم و نشانه های مرغوبیت گچ کوه سفید از نظر کمی و کیفی

[ جهت سفارش محصول یا هرگونه سوال با کارشناسان ما تماس بگیرید ] 

مرکز تماس شرکت عظیم سازه

خط ویژه:

( ۳۰ خط )

۰۰۰ ۳۳۳ ۷۱ – ۰۲۱

  ۸۶۱۲۰۷۴۱- ۸۶۱۲۰۳۹۷- ۸۶۱۲۰۵۴۹ -۸۶۱۲۰۴۷۶- ۸۶۱۲۰۳۴۷- ۸۶۱۲۰۹۷۶ -۰۲۱

برندهای ما

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

linkedin    twitter     telegram      instagram    google-plus     facebook