محصولات برند پردیسان

شرکت گچ پردیسان

گچ پردیسان – ۳۰ کیلویی

گچ پردیسان

گچ میکرونیزه سهند  – ۳۰ کیلویی

گچ میکرونیزه سهند  – ۲۵ کیلویی

سوپر گچ سهند  – ۲۵ کیلویی

گچ صنعتی تندیس  – ۳۰ کیلویی

سوپر گچ تندیس  – ۲۵ کیلویی

سوپر کاسپین  – ۲۵ کیلویی

گیپتون کاسپین  – ۲۵ کیلویی

[ جهت سفارش محصول یا هرگونه سوال با کارشناسان ما تماس بگیرید ] 

مرکز تماس شرکت عظیم سازه

خط ویژه:

( ۳۰ خط )

۰۰۰ ۳۳۳ ۷۱ – ۰۲۱

  ۸۶۱۲۰۷۴۱- ۸۶۱۲۰۳۹۷- ۸۶۱۲۰۵۴۹ -۸۶۱۲۰۴۷۶- ۸۶۱۲۰۳۴۷- ۸۶۱۲۰۹۷۶ -۰۲۱

برندهای ما

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

linkedin    twitter     telegram      instagram    google-plus     facebook