گچ صدف

 گچ صدف – ۳۰ کیلویی

گچ صدف

 گچ صدف – ۳۳ کیلویی

گچ صدف

 گچ صدف – ۴۰ کیلویی

گچ صدف

توضیحات

 

ویژگی: گچ ساختمانی
استاندارد :  مطابق ISIRI 12015
بند ۶-۲-۲ : ویژگی های فیزیکی و مکانیکی
مانده روی الک مش ۱۶(۱۸/۱ میلیمتر) : حداکثر ۵/۲ درصد
تاب فشاری : حداقل ۶ نیوتن بر میلیمتر مربع
تاب خمشی : حداقل ۲ نیوتن بر میلیمتر مربع
گیرش اولیه : ۷ الی ۱۲ دقیقه
گیرش نهایی : حداکثر ۲۵ دقیقه
کاربرد : سفیدکاری
بسته بندی : ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ کیلوگرمی

 گچ میکرونیزه کیمیا صدف – ۲۵ کیلویی

قیمت گچ میکرونیزه کیمیا

توضیحات

ویژگی : گچ میکرونیزه دوپخت
حداکثر اندازه دانه  : ۲۰۰ میکرون
استاندارد : مطابق ISIRI 12015
بند ۶-۲-۲ : ویژگی های فیزیکی و مکانیکی
مانده روی الک مش ۱۶(۱۸/۱ میلیمتر) : صفر درصد
تاب فشاری : حداقل ۶ نیوتن بر میلیمتر مربع
تاب خمشی : حداقل ۲ نیوتن بر میلیمتر مربع
گیرش اولیه : ۷ الی ۱۵ دقیقه
گیرش نهایی : حداکثر ۲۵ دقیقه
کاربرد : ابزارزنی ، گچبری ، مجسمه سازی و سفیدکاری پاششی
بسته بندی : ۳۰ کیلوگرمی

[ جهت سفارش محصول یا هرگونه سوال با کارشناسان ما تماس بگیرید ] 

مرکز تماس شرکت عظیم سازه

خط ویژه:

( ۳۰ خط )

۰۰۰ ۳۳۳ ۷۱ – ۰۲۱

  ۸۶۱۲۰۷۴۱- ۸۶۱۲۰۳۹۷- ۸۶۱۲۰۵۴۹ -۸۶۱۲۰۴۷۶- ۸۶۱۲۰۳۴۷- ۸۶۱۲۰۹۷۶ -۰۲۱

برندهای ما

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

linkedin    twitter     telegram      instagram    google-plus     facebook